Usluge u vezi kancelarijskog pslovanja
 
 

KONSALTING USLUGE U VEZI KANCELARIJSKOG

POSLOVANJA U:

  

  - državnim organima,

    - organizacijama,

   - organima koji vrše poverene poslove,

   - preduzećima i drugim organizacijama kad vrše javna ovlašćenja (organi državne uprave) i

   - privatnim preduzećima.

Savetnik za konsalting: Milan Stojanović, Istorijski arhiv "Toplice", zvanje: arhivista i diplomirani pravnik

Primena novog Zakona o elektronskom poslovanju na oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja.KONSALTING TEME:

        E-poslovanje u zakonskim okvirima (pregled aktuelnih zakonskih paketa i obaveze postupanja u skladu sa njima, propisi u najavi i očekivana implikacija u proceduri); poslovna organizacija i implementacija E-poslovanja (koje su aktuelne zakonske i poslovne obaveze iz domena e-poslovanja koje je svaka poslovna organizacija dužna da primenjuje, efikasni načini integracije e-poslovanja u organizovanom radnom okruženju, primena interne e-pisarnice i e-arhive – moguća praktična rešenja, nove mogućnosti zakonski osnovanih i poslovno efikasnih metoda kreiranja e-dokumenata, službenog slanja elektronskim putem, prijema i bezbednog arhiviranja, primer e-fakture).

Registrovanje zvanične adrese za elektronsku poštu (način registrovanja, poslovni okviri upotrebe ove e-mail adrese za poslovnu komunikaciju, prijem, slanje i obrada službenih elektronskih poruka).

Elektonski administrativni postupci i elektronski servis E-uprave (portal e-uprave i način korišćenja elektronskih servisa, pojam i poslovna upotreba elektronskih administrativnih postupaka).REFERENTNA LISTA PRUŽENIH KONSALTING USLUGA

POČEV OD 2018.godine

     

     - SREDNJOŠKOLSKI DOM NOVI SAD

     - DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NIŠ

    - DOM UČENIKA SREDNJIH “NIKOLA VOJVODIĆ” KIKINDA

    - FAKULTET  TEHNICKIH NAUKA UNIVERZITET NOVI SAD

    - POLJOPRIVREDNI FAKULTET UNIVERZITET BEOGRAD

    - JAVNI BELEŽNIK, MILENKO MIHAILOVIĆ LOZNICA

    - PRAVNI  FAKULTET  BEOGRAD

    - GRAĐEVINSKI  FAKULTET  UNIVERZITET BEOGRAD

    - SIEMENS MOBILITY D.O.O. CEROVAC  - KRAGUJEVAC

    - UNIVERZITET NOVI SAD

    - EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITET NOVI SAD

    - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA BEOGRAD

    - MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITET BEOGRAD

    - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

    - REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU BEOGRA

    - UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "NIKOLA TESLA" NIŠ

    - ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE "BEOGRAD" DOO

    - OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE TOPOLA

    - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC

    - ZAVOD ZA ZAVARIVANJE - BEOGRAD

    - REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKEMEDIJE RS

    - ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA BEOGRAD

    - INSTITUT TEHNIČKIH  NAUKA SANU BEOGRAD

    - INSTITUT  ZA SRPSKI  JEZIK SANU BEOGRAD

    - PROSVETNI  PREGLED BEOGRAD

    - JKP „GRADSKATOPLANA“ NIŠ

    - GRADSKA UPRAVA SREMSKA MITROVICA

    - ZAJEČARSKI  UPRAVNI  OKRUG

    - INSTITUT  MIHAJLO PUPIN – AUTOMATIKA  D.O.O

    - JP TRŽNICA NIŠ

    - GRADSKA OPŠTINA PALILULA NIŠ

    - OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE DOLJEVAC

    - JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ

    - EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA NIŠ

    - JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA NIŠ

    - GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ 

    - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DOLJEVAC

    - OPŠTINSKA  UPRAVA OPŠTINE BELA  PALANKA

    - JAVNA  PREDŠKOLSKA USTANOVA PČELICA, NIŠ

    - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA NIŠ

    - GRADSKA UPRAVA VRANJE

    - DOM ZDRAVLJA BLACE

    - AKCIONARSKO DRUŠTVO “TIGAR” PIROT

    - OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE  KNJAŽEVAC

    - DOM UCENIKA SREDNJIH ŠKOLA PROKUPLJE

    - INSTITUT ZA LEČENJE I REHABILITACIJU " NIŠKA BANJA"

    - JKP PARKING SERVIS

    - OPŠTINSKA UPRAVA OPSTINE MEDIJANA NIŠ

    - NIŠ STAN-NIŠ

    - OŠ DESANKA MAKSIMOVIC

    - OPŠTINSKA UPRAVA SRLJIG 

    - GRADSKA UPRAVA PIROT

    - TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ

    - SIGURNA KUCA NIŠ

    - OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KRUŠUMLIJA

 


Hotel Palas Beograd

 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja