Kontakt      
   
         
 

AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI
REGIONALNA KANCELARIJA POSREDNIKA
Adresa: Maksima Gorkog 10/13
            18000 Niš, Republika Srbija


Banca Intesa: Tekući račun: 160-512257-76


Telefon:
063 44 58 00


E-mail: 
reg.kancelarijaposrednika@gmail.com


Web sajt: rkp.rs