Šta je posredovanje - medijacija?
 
 
Sudski sporovi     Medijacija
Formalan postupak     Manje formalan postupak, fleksibilan,u neformalnoj prijatnoj atmosferi
Za tuženog prinudan postupak     Dobrovoljan postupak
Izvode se dokazi     Pregovara se
Fokusira se na tačke u vezi sa kojim se stranke ne slažu     Fokusira se na tačke u vezi sa kojim se stranke slažu
Utvrđuje se pravo     Utvrđuju se interesi i traži se najbolje rešenje
Sudija upravlja postupkom     Strane upravljaju postupkom, u dogovoru sa medijatorom
Sudija donosi odluku     Strane donose odluku
Donosi se presuda     Zaključuje se sporazum
Dugotrajan (nepredvidiv)     Brz i hitan postupak
Skup postupak     Jeftin postupak
Neizvesnost     Strane odlučuju i preciziraju sporazum
Jedna ili obe strane mogu ostati nezadovoljne     Rešenje je obostrano prihvatljivo
Lične vrednosti, kultura, običaj i tradicija se zanemaruju a utvrđuje se pravo     Poštuju se lične vrednosti, kultura, običaji i tradicija
Međusobni odnosi se obično pogoršavaju     Odnosi postaju bolji ili ostaju isti
Žalba po pravilu odlaže izvršenje     Sporazum može odmah imati svojstvo izvršne isprave, kao pravosnažna sudska odluka
Parnični postupak je po pravilu praćen i postupkom prinudnog izvršenja, tj. dodatnim odlaganjem i troškovima suda i izvršitelja     Nakon postizanja sporazuma, strane po pravilu dobrovoljno izvrše sporazum
Može da bude vođen od strane drugog, ovlašćenog, lica (advokata)     Neposredan – lično prisustvo je obavezno
     
   
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja