Specifičnosti posrdovanja-medijacije
 
 

POSREDOVANJE / MEDIJACIJA JE:

     - Jednostavan postupak

     - Poverljiv postupak

     - Dobrovoljan postupak

     - Strane aktivno učestvuju

     - Strane imaju kontrolu nad postupkom

     -  Strane mogu odustati u svakom trenutku

     - Sporovi u medijaciji se rešavaju brzo i efikasno, najčešće u toku jednog dana

     - Troškovi posredovanja, odnosno medijacije su znatno niži od bilo kog drugog postupka rešavanja sporova

     - U posredovanju, odnosno medijaciji nema rizika od nepovoljne sudske odluke po jednu od strana

     - Rezultat - sporazumno rešenje povoljno po obe strane

 

NAČELA POSREDOVANJA / MEDIJACIJE

     1. Dobrovoljnost

     2. Ravnopravnost

     3. Učestvovanje i prisustvovanje u postupku posredovanja

     4. Isključenje javnosti

     5. Poverljivost

     6. Neutralnost

     7. Hitnost

 

 OSOBINE MEDIJACIJE:

     Dobrovoljnost – Strane se saglašavaju oko ulaska u proces posredovanja, odnosno medijacije i svojom voljom postižu vlastit, obostrano prihvatljiv sporazum.

     Neformalnost – Ne postoje nikakva pisana pravila i propisi o tome kako bi trebalo voditi proces posredovanja / medijacije. Strane imaju potpunu slobodu da sa medijatorom pronađu odgovarajući način za produktivan rad.

     Poverljivost – Posredovanje/medijacija je strogo poverljiv postupak. Strane i posrednik/medijator potpisuju Sporazum o poverljivosti kojim se obavezuju da će sve držati u tajnosti, a sesije medijacije se ne evidentiraju ni na bilo koji način.

     Neutralnost i nepristrasnost posrednika / medijatora

Posrednikm/medijator nema autoritativnu moć donošenja odluke.
 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja