Gde se primrnjuje medijacija
 
 

 

Posredovanje/medijacija se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima naročito u:

   - Imovinsko pravnim sporovima
   - Porodičnim

   - Privrednim sporovima
   - Upravnim stvarima
   - Sporovima iz oblasti zaštite životne sredine
   - U potrošačkim sporovima
   - Mirovni pregovori
   - Vršnjačka medijacija
   - Diskriminacija
   - Na posredovanje/medijacija u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinsko-pravnog zahteva i zahteva za naknadu štete
   - Radnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije propisano
   - Kao i u svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju
   - Odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova primenjuju se i na posredovanjecija u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinskopravnog zahteva i zahteva za naknadu štete, kao i u radnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

SPOROVI NA KOJE SE  NE PRIMENJUJE  POSREDOVANJE /MEDIJACIJA

Posredovanje/medijacija ne primenjuje se na rešavanje spornih odnosa u vezi sa utvrđivanjem i naplatom javnih prihoda.

 

 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja