Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 
Sudski sporovi   Medijacija
Formalan postupak   Manje formalan postupak, fleksibilan,u neformalnoj prijatnoj atmosferi
Za tuženog prinudan postupak   Dobrovoljan postupak
Izvode se dokazi   Pregovara se
Fokusira se na tačke u vezi sa kojim se stranke ne slažu   Fokusira se na tačke u vezi sa kojim se stranke slažu
Utvrđuje se pravo   Utvrđuju se interesi i traži se najbolje rešenje
Sudija upravlja postupkom   Strane upravljaju postupkom, u dogovoru sa medijatorom
Sudija donosi odluku   Strane donose odluku
Donosi se presuda   Zaključuje se sporazum
Dugotrajan (nepredvidiv)   Brz i hitan postupak
Skup postupak   Jeftin postupak
Neizvesnost   Strane odlučuju i preciziraju sporazum
Jedna ili obe strane mogu ostati nezadovoljne   Rešenje je obostrano prihvatljivo
Lične vrednosti, kultura, običaj i tradicija se zanemaruju a utvrđuje se pravo   Poštuju se lične vrednosti, kultura, običaji i tradicija
Međusobni odnosi se obično pogoršavaju   Odnosi postaju bolji ili ostaju isti
Žalba po pravilu odlaže izvršenje   Sporazum može odmah imati svojstvo izvršne isprave, kao pravosnažna sudska odluka
Parnični postupak je po pravilu praćen i postupkom prinudnog izvršenja, tj. dodatnim odlaganjem i troškovima suda i izvršitelja   Nakon postizanja sporazuma, strane po pravilu dobrovoljno izvrše sporazum
Može da bude vođen od strane drugog, ovlašćenog, lica (advokata)   Neposredan – lično prisustvo je obavezno