Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 
   
       
           
           
 

OD 4. OKTOBRA DO 30. NOVEMBRA 2019. GODINE
JP SLUŽBENI GLASNIK
ORGANIZUJE

PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANJE
PRAVOSUDNOG ISPITA  

Nastava će se odvijati u Regionalnom centru za profesionalni razvoj,
Pariske komune bb, Niš,
petkom od 16 sati (pet časova) i subotom od 9 sati (10 časova)

Predavanja će držati profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, sudije i advokati iz relevantnih oblasti..

Za uplate do 30. 9. 2019.cena kursa je 35.000,00 dinara + PDV (20%)
Za uplate do 4. 10. 2019. cena kursa je 40.000,00 dinara + PDV (20%)

Mogućnost plaćanja kursa u dve jednake rate do 4. oktobra 2019. godine

Cena 12 priručnika  za polaganje pravosudnog ispita: 7.300,00 dinara + PDV (10%)

Snižena cena priručnika do 50% važi za polaznike kursa!+Članstvo u Klubu čitalaca uz 25% popusta na sva Glasnikova izdanja.

Uplate se vrše po prijemu profakture.Prijem prijava vrši se preko Regionalne kancelarije posrednika (www.rkp.rs):reg.kancelarijaposrednika@gmail.com ili 063/ 445 800 

Priručnici za polaganje pravosudnog ispita izdavača JP Službeni glasnik:
Ustavno pravo, Vladan Petrov, Darko Simović,
Uvod u građansko i stvarno pravo, Ilija Babić,
Krivično pravo, Zoran Stojanović,
Krivično procesno pravo, Milan Škulić,
Porodično pravo, Marija Draškić,
Građansko procesno pravo, Ranko Keča, Marko Knežević,
Upravno pravo, Zoran Tomić,
Kompanijsko pravo, Mirko Vasiljević,
Radno pravo, Borivoje Šunderić, Ljubinka Kovačević,
Međunarodno privatno pravo, Gašo Knežević, Vladimir Pavić,
Građansko pravo – praktikum za pripremu pravosudnog ispita,Vida  Petrović Škero, Ljubica Milutinović
Krivično procesno pravo – praktikum za pripremu pravosudnog ispita,Miodrag Majić

PRIJAVU MOŽETE SKINUTI OVDE

Popunjenu prijavu sačuvati i poslati na e-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

U slučaju da se na prijavi dovoljan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje kursa. U slučaju da prijavljeni učesnik/ca odustaje od kursa, otkazivanje se vrši isključivo mejlom ili poštom, i to minimum dva dana pre početka kursa.

Više informacija možete dobiti na sledećim adresama:
www.slglasnik.com /seminari i obuke
www.rkp.rs
www.rcnis.edu.rs
    .