Fakultet političkih nauka u Beogradu održaće osnovnu obuku za sticanje licence
medijator - posrednik
u trajanju od 5 dana.


Mogućnost prijave do marta 2020. godine.

Prijem prijava vrši se preko Regionalne kancelarije posrednika:
www.rkp.rs, e-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com, Tel.: 063 445 800

Prijavu možete skinuti ovde.

 

PIB: 11087821
Adresa: Maksima Gorkog 10/13
18000 Niš, Republika Srbija
Bnaca Intesa TR: 160-512257-76

 
 
 
 
Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova