Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

Medijacija je:

 • Jednostavan postupak
 • Poverljiv postupak
 • Dobrovoljan postupak
 • Strane aktivno učestvuju
 • Strane imaju kontrolu nad postupkom
 • Strane mogu odustati u svakom trenutku
 • Sporovi u medijaciji se rešavaju brzo i efikasno, najčešće u toku jednog dana
 • Troškovi medijacije su znatno niži od bilo kog drugog postupka rešavanja sporova
 • U medijaciji nema rizika od nepovoljne sudske odluke po jednu od strana
 • Rezultat - sporazumno rešenje povoljno po obe strane

 

-Osobine medijacije:

 • Dobrovoljnost – Strane se saglašavaju oko ulaska u proces medijacije i svojom voljom postižu vlastit, obostrano prihvatljiv sporazum.
 • Neformalnost – Ne postoje nikakva pisana pravila i propisi o tome kako bi trebalo voditi proces medijacije. Strane imaju potpunu slobodu da sa medijatorom pronađu odgovarajući način za produktivan rad. Može se voditi u bilo koje vreme, bez obzira da li sud ili drugi formalni postupak traje.
 • Poverljivost – Medijacija je strogo poverljiv postupak.Strane i medijator potpisuju Sporazum o poverljivosti kojim se obavezuju da će sve držati u tajnosti, a sesije medijacije se ne evidentiraju ni na bilo koji način.
 • Neutralnost i nepristrasnost medijatora- Medijator nema autoritativnu moć donošenja odluke. Medijator kontroliše proces, strane kontrolišu rezultat.