Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

MEDIJACIJA SE MOŽE PRIMENITI:


Posredovanje se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima,

Posredovanje je moguće naročito u:

 • Imovinsko-pravnim sporovima
 • Porodičnim,
 • Privrednim sporovima,
 • Upravnim stvarima,
 • Sporovima iz oblasti zaštite životne sredine,
 • U potrošačkim sporovima,
 • Vršnjačka medijacija
 • Mirovni pregovori
 • Diskriminacija
 • Na posredovanje u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinsko-pravnog zahteva i zahteva za naknadu štete
 • Radnim sporovima ako posebnim zakonom nije drugačije propisano
 • kao i u svim drugim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenjuMEDIJACIJA SE  NE MOŽE PRIMENITI:


Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na rešavanje spornih odnosa u vezi sa utvrđivanjem i naplatom javnih prihoda.