Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
 
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
 
 
 

Savetnik za konsalting: Milan Stojanović, Istorijski arhiv "Toplice", zvanje: arhivista i diplomirani pravnik

 

Konsalting u vezi kancelarijskog poslovanja u državnim organima, organizacijama, organima koji vrše poverene poslove, preduzećima i drugim organizacijama kad vrše javna ovlašćenja (organi državne uprave) i privatnim preduzećima.

Poseban segment predavanja biće posvećen primeni novog Zakona o elektronskom poslovanju na oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Na dnevnom redu biće pet temaE-poslovanje u zakonskim okvirima (pregled aktuelnih zakonskih paketa i obaveze postupanja u skladu sa njima, propisi u najavi i očekivana implikacija u proceduri); poslovna organizacija i implementacija E-poslovanja (koje su aktuelne zakonske i poslovne obaveze iz domena e-poslovanja koje je svaka poslovna organizacija dužna da primenjuje, efikasni načini integracije e-poslovanja u organizovanom radnom okruženju, primena interne e-pisarnice i e-arhive – moguća praktična rešenja, nove mogućnosti zakonski osnovanih i poslovno efikasnih metoda kreiranja e-dokumenata, službenog slanja elektronskim putem, prijema i bezbednog arhiviranja, primer e-fakture).

Kao i registrovanje zvanične adrese za elektronsku poštu (način registrovanja, poslovni okviri upotrebe ove e-mail adrese za poslovnu komunikaciju, prijem, slanje i obrada službenih elektronskih poruka); elektronski sertifikat (način i procedure korišćenja elektronskog sertifikata – praktična prezentacija, svakodnevni poslovni procesi u kojima se koristi elektronski sertifikat, najava novih oblika elektronskog sertifikata, potpisa i pečata u 2018/2019. godini; elektonski administrativni postupci i elektronski servis E-uprave (portal e-uprave i način korišćenja elektronskih servisa, pojam i poslovna upotreba elektronskih administrativnih postupaka).